shadow

לישראלים רבים יש קרובי משפחה המתגוררים באמריקה, אולם הכניסה עבור ישראלים לאמריקה אינה פשוטה אפילו עם קשר משפחתי. לעיתים קרובות, עלולים בני המשפחה המתגוררים בישראל, למצוא …