shadow

מדינת ישראל מלאה באתרים קדושים לנצרות. ישו היה כידוע יהודי שנחשב למייסד הדת הנוצרית והאתרים המרכזיים אשר קשורים בחייו נמצאים בשטח ישראל ומהווים אטרקציות למיליוני תיירים …

shadow

מדינת ישראל היא מדינה של ניגודים והדבר בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר כאשר אנחנו מדברים על הנוף השונה בין חבלי הארץ השונים. אתם יכולים לנסוע מחד למדבר יהודה ומנגד אתם …