shadow

נהוג לחשוב שרק צעירים עושים חיים, רק צעירים יוצאים לבלות, יוצאים לחופשות בארץ ובעולם, אך האמת היא שגם מבוגרים, נוהגים לעשות חיים, לבלות במקומות שונים ובדרכים שונות. דוגמא …