shadow

נהוג לחשוב שרק צעירים עושים חיים, רק צעירים יוצאים לבלות, יוצאים לחופשות בארץ ובעולם, אך האמת היא שגם מבוגרים, נוהגים לעשות חיים, לבלות במקומות שונים ובדרכים שונות. דוגמא …

shadow

יצא לכם בעבר להגיע לכל מיני מקומות שבהם נמצאים קברים של צדיקים ושל מקובלים יהודים? הייתם בכל פינה בארץ שיש בה קבר חשוב? אם כך, אין ספק שהגיע הזמן לצאת מגבולות הארץ שלנו ולנסוע …