1571039-min
אלונה גורביץ

אלונה גורביץ

אלונה גורביץ היא אשת תיירות ובלוגרית מומחית בנושאי הנופש והתיירות. לאלונה היה חלום מגיל קטן להיות חלק מצוות בידור במלונות, ולאחר שהגשימה את החלום היא החלה להתברג בעולם הפנאי, נופש והתיירות באופן מקצועי.

מה זה יראת שמיים

יראת שמיים. זה הדבר הבסיסי שכל יהודי צריך שיהיה לו. בלי יראת שמים אין כלום. כי יראת השמים זה למעשה הבסיס של היהודי וזה מה שלמעשה אמור להוביל אותו ולכוון אותו במעשים שלו.

מהי ההגדרה של יראת שמים? מה זה בעצם אומר כאשר אנחנו אומרים על בן אדם שיש לו 'יראת שמים'?

יראת שמים – הגדרה

ההגדרה של יראת שמים היא שיש יראה מפני היושב בשמים. כלומר האדם יודע ומודע כי יש אלוקים במים. יש מי שרואה את כל מעשיו, שומע את כל דיבוריו ואף קורא את כל מחשבותיו. לא משנה אם האדם יעשה מעשים במסתרים או ידבר דיבורים במקומות בהם אין אנשים ששומעים את דבריו, בורא עולם רואה הכול ושומע הכול.

כפי שנאמר – עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים.

לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

האדם חייב לזכור כי לאחר 120 יהיה עליו למסור דין וחשבון על כל מעשיו אשר עשה בחייו. אין תירוצים מול בורא עולם ואין כל אפשרות לשקר. כי עולם הבא זהו עולם האמת.  מול בורא עולם אין תירוצים והאדם אמור לזכור במהלך החיים שלו כי כל מעשה ומעשה מתועד ונזכר ועליו לשמור על כל צעדיו.

ימינך פשוטה לקבל שבים

אז יש כאלה שיראת השמים באופן הזה קצת מלחיצה אותם ומרתיעה אותם. הם מתקשים לחיות תחת לחץ כזה. כאן חשוב לדעץ כי גם אם חטאנו וגם אם מעדנו, ימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל אותנו שבים בתשובה שלימה. אם האדם מודע לאהבה של ה' עלינו ולכך שעד יום מותינו הוא מחכה לנו שנשוב, הוא חי חיים אחרים. חיים ערכיים חיים מלאים ביראת שמים.

מוזמנים להכנס לאתר אקשיבה – שאלות על החיים.

Share this post